Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Urheilu Pajala Oy

Postiosoite
Oulaistenkatu 36
86300 Oulainen
Puhelin (08) 474 666

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Teo Perkkiö
Puhelin (08) 474 666
sähköposti myynti@urheilupajala.fi

3. Rekisterin nimi

UrheiluPajala.fi -asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen pääasiallinen käyttötarkoitus on toimia asiakasrekisterinä. Rekisteri sisältää henkilötietoja niitä UrheiluPajala.fi-verkkokaupalle luovuttaneista luonnollisista henkilöistä, yrityksistä ja yhteisöistä. Tietoja kertyy asiakkaan perustietojen lisäksi tilauksista sekä tuotteiden että palveluiden tuottamisen ja ohjaamisen edellyttämistä tiedoista. Lisäksi rekisteri saattaa sisältää asiakkaan itse ilmoittamia kiinnostusalueita koskevaa tietoa.

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:

Tilausten toimittamiseen kuten

  • Asiakkaan valitsemien palveluiden ja tuotteiden toteuttamiseen ja toimittamiseen

Asiakkuuden hoitamiseen kuten

  • tunnistamiseen asiakasnumeron perusteella
  • myyntiin ja markkinointiin
  • asiakastiedotteiden lähettämiseen
  • asiakassuhteen hallintaan ja muuhun hoitamiseen

UrheiluPajala.fi:n verkkokaupan liiketoiminnan operatiivisiin tarpeisiin kuten

  • palveluprosessien toteuttamiseen
  • laskutukseen
  • raportointiin

Lisäksi asiakkaan suostumuksella henkilötietoja voidaan käyttää UrheiluPajala.fi -verkkokaupassa myytävien tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä automaattisten järjestelmien kuten sähköpostin ja tekstiviestin välityksellä lähetettävään markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

UrheiluPajala.fi -asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakkaan itse antamat tiedot:

Etunimi ja sukunimi
Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka sekä maatieto
Puhelinnumerot
Sähköpostiosoite
Muut palveluiden edellyttämät tiedot
Asiakkaan suoramarkkinointia koskevat valinnat
Muut palveluiden edellyttämät tiedot

Asiakkaalla, joka on rekisteröitynyt UrheiluPajala.fi-verkkopalveluun, on verkkopalvelussa mahdollisuus nähdä, muuttaa ja poistaa itse antamiaan tietoja. Muut asiakkaat voivat tehdä muutoksia joko puhelimitse numerossa (08) 474 666 tai kirjeitse osoitteella Urheilu Pajala, Oulaistenkatu 36, 86300 Oulainen.

Asiakkuudesta syntyvät tiedot yllä olevien lisäksi:

Tilaushistoria
Kampanjatunnukset
Asiakkuuden alkamispäivä
Asiakkuuden laji

6. Säännönmukaiset tietolähteet *

Tietoja ei hankita ulkopuolisista lähteistä vaan pääasiallinen tietolähde on asiakas itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Kaikkia UrheiluPajala.fi-palvelun asiakkaaseen liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.


B. Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot

Tunnistaminen

Asiakas tunnistetaan tietohallintajärjestelmissä asiakasnumeron tai asiakkaan itse antaman salasanan ja tunnuksen perusteella.