X
SUOMALAINEN VERKKOKAUPPA | NOPEA TOIMITUS | ILMAINEN TOIMITUS YLI 150€ OSTOKSIIN | 500m² MYYMÄLÄ

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Urheilu Pajala Oy

Y- tunnus 0912810-7

Postiosoite
Oulaistenkatu 36
86300 Oulainen
Puhelin (08) 474 666

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Teo Perkkiö
Puhelin (08) 474 666 tai GSM: +358443384007
sähköposti: myynti@urheilupajala.fi

3. Rekisterin nimi

UrheiluPajala.fi -asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen pääasiallinen käyttötarkoitus on toimia asiakasrekisterinä. Rekisteri sisältää henkilötietoja niitä UrheiluPajala.fi-verkkokaupalle luovuttaneista luonnollisista henkilöistä, yrityksistä ja yhteisöistä. Tietoja kertyy asiakkaan perustietojen lisäksi tilauksista sekä tuotteiden että palveluiden tuottamisen ja ohjaamisen edellyttämistä tiedoista. Lisäksi rekisteri saattaa sisältää asiakkaan itse ilmoittamia kiinnostusalueita koskevaa tietoa. Ks. sivun lopussa 14.5.2018 LISÄTTY TIETOSUOJASELOSTE.

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:

Tilausten toimittamiseen kuten

 • Asiakkaan valitsemien palveluiden ja tuotteiden toteuttamiseen ja toimittamiseen

Asiakkuuden hoitamiseen kuten

 • tunnistamiseen asiakasnumeron perusteella
 • myyntiin ja markkinointiin
 • asiakastiedotteiden lähettämiseen
 • asiakassuhteen hallintaan ja muuhun hoitamiseen

UrheiluPajala.fi:n verkkokaupan liiketoiminnan operatiivisiin tarpeisiin kuten

 • palveluprosessien toteuttamiseen
 • laskutukseen
 • raportointiin

Lisäksi asiakkaan suostumuksella ( uutiskirjeen erikseen tilaamalla ) henkilötietoja voidaan käyttää UrheiluPajala.fi -verkkokaupassa myytävien tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä automaattisten järjestelmien kuten sähköpostin ja tekstiviestin välityksellä lähetettävään markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

UrheiluPajala.fi -asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakkaan itse antamat tiedot:

Etunimi ja sukunimi
Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka sekä maatieto
Puhelinnumerot
Sähköpostiosoite
Muut palveluiden edellyttämät tiedot
Asiakkaan suoramarkkinointia koskevat valinnat
Muut palveluiden edellyttämät tiedot

Asiakkaalla, joka on rekisteröitynyt UrheiluPajala.fi-verkkopalveluun, on verkkopalvelussa mahdollisuus nähdä, muuttaa ja poistaa itse antamiaan tietoja. Muut asiakkaat voivat tehdä muutoksia joko puhelimitse numerossa (08) 474 666 tai kirjeitse osoitteella Urheilu Pajala, Oulaistenkatu 36, 86300 Oulainen.

Asiakkuudesta syntyvät tiedot yllä olevien lisäksi:

Tilaushistoria
Kampanjatunnukset
Asiakkuuden alkamispäivä
Asiakkuuden laji

6. Säännönmukaiset tietolähteet *

Tietoja ei hankita ulkopuolisista lähteistä vaan pääasiallinen tietolähde on asiakas itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Kaikkia UrheiluPajala.fi-palvelun asiakkaaseen liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.


B. Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot

Tunnistaminen

Asiakas tunnistetaan tietohallintajärjestelmissä asiakasnumeron tai asiakkaan itse antaman salasanan ja tunnuksen perusteella.

Tietosuojaseloste 14.5.2018

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakassuhteen hoitamiseen
 • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

Asiakkaan oikeudet asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Tarkistusoikeus
 • Oikaisuoikeus
 • Oikeus peruuttaa suostumus
 • Poisto-oikeus
© 2021 Urheilu Pajala Oy